Er is een verschil tussen massa en gewicht. Eerst wordt er uitgelegd wat de twee begrippen inhouden, waarna het verschil wordt uitgelegd.

Massa

Massa geeft de hoeveelheid materie weer. Hoe groter de massa van een voorwerp, hoe meer de zwaartekracht eraan trekt. Massa wordt gemeten in de eenheid 'kilogram'.

Massa is een grootheid.
Symbool: m.
Standaardeenheid: kilogram (kg).
Voorbeeld
De massa van meneer Stuifduif is 75 kg.

Gewicht

Het gewicht van een voorwerp is de kracht die dat voorwerp op zijn ondergrond uitoefent. Als het voorwerp in rus is of zich met een constante snelheid voortbeweegt, is het gewicht gelijk aan de zwaartekracht. Als een voorwerp in rust is, dan wordt het op zijn plek gehouden door de tegenwerkende normaalkracht.

Gewicht is een grootheid.
Symbool: F.
Standaardeenheid: Newton (N).

De formule om het gewicht van iets te berekenen:
Newton.png

Fg: het gewicht in Newton.
m: de massa in kilogram.
g: de valversnelling in m/s2. Op aarde in Nederland ongeveer 9,81 m/s2.

Verschil

In het dagelijks taalgebruik worden de begrippen gewicht en massa door elkaar gebruikt, maar natuurkundig gezien mag dit niet. Het gewicht is het gevolg van de combinatie van massa, zwaartekracht en de aanwezigheid van een ondergrond die dingen tegenhoudt. Gewicht wordt uitgedrukt in Newton, de eenheid van kracht, terwijl massa wordt uitgedrukt in kilogram. Een weegschaal geeft eigenlijk niet de massa aan, maar het gewicht (de kracht die de persoon erop uitoefent), uitgedrukt als de hoeveelheid massa die in stilstand op aarde dat gewicht heeft. Op aarde hebben mensen dezelfde massa als op de maan, maar hun gewicht is anders.